o  Buổi sáng, ngày 14/12/2017 (7h30): thi môn Khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

o  Buổi chiều, ngày 14/12/2017 (13h30): thi môn Cơ sở ngành

o  Buổi sáng, ngày 15/12/2017 (7h30): thi môn Chuyên ngành

Các em có tên trong danh sách có nhu cầu đăng ký ôn thi tốt nghiệp liên hệ Khoa KT-CN chậm nhất sáng thứ 2 ngày 11/12/2017 để xem xét tổ chức ôn tập.

- Danh sách thi tốt nghiệp hệ Đại học Tải về

- Danh sách thi tốt nghiệp Liên thông và Cao đẳng Tải về

Go to top