TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

Cơ cấu tổ chức

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

Ban lãnh đạo Khoa

Trịnh Huề

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

Đỗ Chí Tâm

Thạc sĩ

Phó trưởng Khoa

Bộ môn Điện – Điện tử

Nguyễn Vĩnh Thành

Thạc sĩ

Phó trưởng BM

Nguyễn Duy Ninh

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Tấn Mỹ

Thạc sĩ

Giảng viên

Bộ môn Xây dựng

Trần Đức Thưởng

Thạc sĩ

Phó trưởng BM

Đỗ Trần Như Vân

Thạc sĩ

Giảng viên

Lã Hồng Hải

Thạc sĩ (NCS)

Giảng viên

Nguyễn Trường Giang

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Văn Thành

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Phượng Kiều

Thạc sĩ

Giảng viên

Bộ môn Công nghệ thông tin

Bùi Xuân Tùng

Thạc sĩ

Phó trưởng BM

Nguyễn Chí Cường

Thạc sĩ

Giảng viên

Lâm Tấn Phương

Thạc sĩ

Giảng viên

Trịnh Quang Minh

Thạc sĩ

Giảng viên

Ngô Thị Lan

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Minh Hiếu

Thạc sĩ

Giảng viên

Chuyên viên Khoa

Đặng Kim Sản

Cử nhân

Chuyên viên

Phan Thanh Tuyền

Cử nhân

Chuyên viên

Phan Quốc Toàn

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Anh Huy

Cử nhân

Chuyên viên

 

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông