Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp CĐTH, CĐXD khóa 4,5,6,7 môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

Môn Mác - Lê Nin và Tư tưởng HCM các sv ôn với lớp ĐHXD7,ĐHTH7

Ngày bắt đầu 23/05/2016

Go to top