Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp ĐHTH, ĐHXD khóa 7

HỌ         TÊN                      TÊN ĐỀ TÀI GV HƯỚNG DẪN GV PHẢN BIỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Nguyễn Nhựt Tâm Thiết kế kỹ thuật viện anh ngữ Eli Đại học Đà Nẵng ThS.Lã Hồng Hải ThS. Đỗ Trần Như Vân ThS. Phan Quốc Cường
Đổng Hoàng Vũ                 Đức Xây dựng ứng dụng di động kết nối Logistic sử dụng Google Map API ThS. Lê Thị
 Thu Lan
CH. Vương
Huỳnh Long
ThS. Nguyễn
Chí Cường
Go to top