Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Đô, được thành lập theo

Quyết định số 08/2007, ngày 05 tháng 03 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô, với phương châm là

"Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long"

 

Ban lãnh đạo Khoa:

TS. Trịnh Huề - Trưởng Khoa

ThS. Đỗ Chí Tâm - Phó Trưởng Khoa

 

Các bộ môn:

Bộ môn Xây dựng

Bộ môn Điện - Điện tử

Bộ môn Công nghệ - Thông tin

 

 

Go to top