Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ xét học bổng khuyến học, khuyến tài của Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ

 

1/ Đối tượng: 

- SV nghèo, cận nghèo, hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn
- Học lực TB
2/ Hồ sơ gồm:
- Đơn (theo mẫu)
- Photo kết kết quả học tập năm 2015-2016
- Photo sổ hộ nghèo, cận nghèo, hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (chính quyền địa phương chứng thực)
3/ Thời hạn:đến hết ngày 27/9/2016
Đề nghị các lớp trưởng, lập danh sách gởi về Khoa KTCN trước ngày 14 giờ ngày 27/9/2016, để Khoa tổng hợp danh sách gởi về Hội khuyến học Trường đúng thời hạn.
Chú ý: Nếu hồ sơ SV làm không kịp thì cứ lập danh sách trước, rồi có đơn xin bổ sung hồ sơ sau.
Go to top