THÔNG BÁO

(V/v Sinh viên đăng ký học lại với các lớp khóa 8,9,10 học kỳ 2 năm học 2016-2017)

Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Đô thông báo đến các sinh viên về việc đăng ký học lại, như sau:

1. Sinh viên đăng ký học lại truy cập vào website của Trường, vào trang Sinh viên xem Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 và download mẫu đăng ký học lại học kỳ 2 năm 2016. Sau đó, sinh viên điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký học lại (phiếu không đủ thông tin xem như phiếu đăng ký học không hợp lệ) và gửi vào địa chỉ Email của trường: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Sinh viên in mẫu Giấy vào lớp và vào lớp học lại khi có lịch học.

2. Thời gian đăng ký học bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/12/2016. Sinh viên đóng tiền học lại học phần tại phòng Tài chính – Kế hoạch từ ngày 03/01/2017 đến hết ngày 13/01/2017 (sinh viên đóng tiền trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu).

Đề nghị các sinh viên đăng ký học trả nợ trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 thực hiện đúng nội dung của thông báo này. Hết thời gian trên, sinh viên không đăng ký và đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách học và danh sách thi

Go to top