TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

ktcn@tdu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học thuộc các ngành, chuyên ngành do Khoa quản lý. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức; quản lý công tác chuyên môn và cơ sở vật chất được giao; quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

- Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thực hiện các chức năng liên quan công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học như sau:

- Thực hiện chức năng quản lý chuyên môn về đào tạo các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.

- Thúc đẩy và tổ chức thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên và sinh viên, phát huy năng lực nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học trong giảng viên, cán bộ - công nhân viên và sinh viên.

- Phối hợp cùng với Nhà trường triển khai các chương trình, kế hoạch về phong trào sinh viên, thúc đẩy tạo lập sân chơi trong sinh viên theo định hướng, kế hoạch của Nhà trường, nhằm phát huy, hỗ trợ học tập từ phong trào sinh viên.

2. NHIỆM VỤ

- Trên cở sở chức năng của khoa, các nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm của Khoa:

- Căn cứ vào kế hoạch năm học của Phòng Đào tạo phân công GV giảng dạy, hướng dẫn làm đồ án, niên luận, khóa luận, tiểu luận.

- Làm các hợp đồng mời Giảng viên ngoài Trường theo quy định của Trường (đúng nhu cầu, đúng chuyên môn).

- Quản lý khối lượng giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học, giờ hướng dẫn đồ án, khóa luận, tiểu luận của Giảng viên.

- Lưu trữ lý lịch khoa học, bản photo có chứng thực bằng cấp, các chứng chỉ cần thiết của Giảng viên mời giảng.

- Tổ chức các lớp học phần trả nợ (mở lớp riêng) theo quy định của Trường.

- Tổ chức thi học kỳ theo kế hoạch của Phòng Đào tạo.

- Thành lập Hội đồng tổ chức chấm đồ án, khóa luận; phân công GV chấm tiểu luận tốt nghiệp theo quy định.

- Làm thủ tục giới thiệu sinh viên đến các cơ sở thực tập thực tế.

- Phân công, nhắc nhở GV tham gia thực hiện đề tài NCKH theo quy định.

- Tổ chức, phân công các bộ môn biên soạn và lưu trữ tập bài giảng, giáo trình.

- Tổ chức dự giờ đánh giá chất lượng giảng dạy của GV các bộ môn thuộc Khoa hằng năm theo quy định.

- Xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội (nếu cần thiết), trình Hội đồng Khoa học Trường duyệt.

- Khi có sự thay đổi chương trình đào tạo giữa khóa học trước và khóa học sau, Khoa phải xây dựng các môn học thay thế hoặc danh sách các môn học đề nghị miễn học, miễn thi trình Hội đồng Khoa học Trường duyệt.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV cơ hữu.

- Khoa chịu trách nhiệm về việc đề nghị Hội đồng tuyển dụng GV cơ hữu hoặc hợp đồng dài hạn đối với GV dã ở độ tuổi nghỉ hưu, đảm bảo nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn về điều kiện mở ngành và quy mô đào tạo của các ngành thuộc Khoa theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia sinh hoạt đầu khóa học, sinh hoạt tốt nghiệp cuối khóa cho Sinh viên.

- Tham gia mở các mã ngành mới.

- Tham gia tư vấn tuyển sinh.

- Thực hiện bảo quản thiết bị, tài sản trực thuộc Khoa quản lý.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông