TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

Lịch sử hình thành

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ được được thành lập theo quyết định số 08/2007/QĐ-ĐHTĐ ngày 05/03/2007. Khoa đang đào tạo cho gần 3.000 sinh viên trình độ từ cao đẳng, đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện – Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Công trình – Xây dựng, Công nghệ thông tin với các hình thức đào tạo gồm: (1) chính quy, (2) liên thông (vừa làm – vừa học). Tháng 25/08/2022, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ hoàn thành đánh giá kiểm định chất lượng và nhận giấy chứng nhận của 02 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin và Công nghệ Kỹ thuật Công trình – Xây dựng, đánh dấu sự phát triển về năng lực đào tạo, góp phần đưa trường Đại học Tây Đô ngày càng phát triển.

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông