TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

ktcn@tdu.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

1. Quyết định thành lập Khoa

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ được được thành lập theo quyết định số 08/2007/QĐ-ĐHTĐ ngày 05/03/2007. Khoa đang đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Công trình – Xây dựng, Công nghệ thông tin.

2. Cơ cấu tổ chức

HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ Email
Trịnh Huề Tiến sĩ Trưởng Khoa thue@tdu.edu.vn
Đỗ Chí Tâm Thạc sĩ Phó trưởng Khoa dctam@tdu.edu.vn
Bộ môn Điện – Điện tử
Nguyễn Vĩnh Thành Thạc sĩ Phó trưởng BM nvthanh@tdu.edu.vn
Nguyễn Duy Ninh Thạc sĩ Giảng viên ndninh@tdu.edu.vn
Lê Tấn Mỹ Thạc sĩ Giảng viên ltanmy@tdu.edu.vn
Bộ môn Xây dựng
Trần Đức Thưởng Thạc sĩ Phó trưởng BM tdthuong@tdu.edu.vn
Đỗ Trần Như Vân Thạc sĩ Giảng viên dtnvan@tdu.edu.vn
Lã Hồng Hải Thạc sĩ (NCS) Giảng viên lhhai@tdu.edu.vn
Nguyễn Trường Giang Thạc sĩ Giảng viên ntgiang@tdu.edu.vn
Nguyễn Văn Thành Thạc sĩ Giảng viên nvthanh@tdu.edu.vn
Nguyễn Phượng Kiều Thạc sĩ Giảng viên npkieu@tdu.edu.vn
Bộ môn Công nghệ thông tin
Bùi Xuân Tùng Thạc sĩ Phó trưởng BM bxtung@tdu.edu.vn
Nguyễn Chí Cường Thạc sĩ Giảng viên nccung@tdu.edu.vn
Lâm Tấn Phương Thạc sĩ Giảng viên ltpung@tdu.edu.vn
Trịnh Quang Minh Thạc sĩ Giảng viên tqmung@tdu.edu.vn
Ngô Thị Lan Thạc sĩ Giảng viên ntlung@tdu.edu.vn
Nguyễn Minh Hiếu Thạc sĩ Giảng viên nmhung@tdu.edu.vn
Trần Minh Tấn Thạc sĩ Giảng viên tmtung@tdu.edu.vn
Chuyên viên Khoa
Đặng Kim Sản Cử nhân Chuyên viên dksan@tdu.edu.vn
Phan Thanh Tuyền Cử nhân Chuyên viên pttuyen@tdu.edu.vn
Phan Quốc Toàn Cử nhân Chuyên viên pqtoan@tdu.edu.vn
Nguyễn Anh Huy Cử nhân Chuyên viên nahuy@tdu.edu.vn

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông