TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

ktcn@tdu.edu.vn

Các biểu mẫu cho sinh viên

Stt Tên biểu mẫu Tải về Nơi nhận đơn và trả đơn
1  Mẫu đăng ký Vay vốn ngân hàng sinh viên đăng ký Tại đây  Phòng CTCT-QLSV
2  Mẫu đăng ký Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sinh viên đăng ký Tại đây  Phòng CTCT-QLSV
3  Mẫu xác nhận khác tải về Tại đây  Phòng CTCT-QLSV
4  Đơn xin học lại Tại đây Phòng Đào tạo
5  Đơn xin nghỉ học tạm thời Tại đây Phòng Đào tạo
6  Đơn xét tốt nghiệp Tại đây Phòng Đào tạo
7  Đơn bảo lưu học phần Tại đây Phòng Đào tạo
8  Đơn đăng ký học trể hạn Tại đây Phòng Đào tạo
9  Đơn xin đóng tiền trể hạn Tại đây Phòng Đào tạo
10  Đơn miễn học phí Tại đây Phòng Đào tạo
11  Đơn xét miễn và công nhận điểm học phần Tại đây Phòng Đào tạo
12  Mẫu xác nhận đóng học phí  Tại đây Phòng TC-KH

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông