TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

ktcn@tdu.edu.vn

Quy chế, quy định

Stt Tên văn bản Loại văn bản Số, ngày tháng ban hành
1 Sổ tay sinh viên xem: Tại đây  Văn bản  Ban hành nội bộ năm 2021
2 QĐ tổ chức thi kết thúc học phần: Tại đây  Quyết định  Số 994/ĐHTĐ, 17/12/2020
3 QĐ Đào tạo đại học theo tín chỉ : Tại đây  Quyết định  Số 302/ĐHTĐ, 10/5/2021
4 Thông tư ban hành QC sinh viên: Tại đây  Thông tư  Số 10/TT-BGDDT, 05/4/2016

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông