TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

ktcn@tdu.edu.vn

Khoá luận

Stt Danh sách khoá luận Năm Tải về
1 Danh sách đề tài khoá luận tốt nghiệp 2022 Tại đây
2 Danh sách đề tài khoá luận tốt nghiệp CNTT 2023 Tại đây
3 Danh sách đề tài khoá luận tốt nghiệp XD 2023 Tại đây
4 Danh sách đề tài khoá luận tốt nghiệp Đ,ĐT 2023 Tại đây

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông