TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

ktcn@tdu.edu.vn

HỘI NGHỊ SINH VIÊN HỌC TỐT KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Thực hiện kế hoạch số 203/KH-ĐHTĐ ngày 12/3/2024 về việc tổ chức “Hội nghị sinh viên học tốt năm học 2023 – 2024, khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức Hội nghị sinh viên học tốt cấp Khoa với mục đích tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi kinh nghiệm trong học tập và đẩy mạnh phong trào học tập của sinh viên toàn trường nói chung và Khoa Kỹ thuật – Công nghệ nói riêng, định hướng cho sinh viên lựa chọn một phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp, hiệu quả. Đồng thời tạo môi trường giúp sinh viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ có thể giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau.

Ngày 06/4/2024, khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức thành công chương trình "Hội nghị sinh viên học tốt cấp khoa năm học 2023- 2024" với nhiều nội dung vô cùng bổ ích dành cho sinh viên.

Hội nghị tổ chức một cách khách quan, có đội ngũ ban giám khảo đầy kinh nghiệm và các bạn sinh viên của khoa đã lắng nghe các bài tham luận với nhiều chủ đề xoay quanh phương pháp học tập, rèn luyện hiệu quả qua thời gian học tập tại trường, từ đó mang đến những kinh nghiệm học tập quý báu và bổ ích để ứng dụng vào thực tế dành cho các bạn sinh viên.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông